DEEL UITMAKEN VAN DE NATUURLIJKE OMGEVING

De natuur is een onlosmakelijk element van ons lesprogramma. Het draagt bij aan onze doelstelling om cursisten méér over zichzelf te leren, over de manier waarop zij omgaan met anderen en over de rol die zij vervullen in de wereld om hen heen.

Avontuurlijk leren, buiten, in de natuur; dat ligt in onze naam Outward Bound besloten.

LEREN IN DE NATUUR

Het hart van onze aanpak, en met reden:

  • Er gebeurt iets speciaals met mensen wanneer ze langere tijd in de natuur doorbrengen.
  • De speciale ervaringen die zij opdoen dagen hen uit op persoonlijk vlak waardoor zij in staat worden gesteld hun kennis te vergroten en hun gedrag, normen en waarden vanuit een andere invalshoek te bekijken.
  • De cursisten krijgen letterlijk de kans om “buiten te spelen”, iets wat ze over het algemeen al lang niet meer gedaan hebben. Ze gaan anders naar de natuur kijken, deze waarderen en koesteren en zullen zich meer betrokken voelen bij het welzijn en behoud ervan.

Het diagram aan de rechterkant toont de verschillende onderdelen waaruit onze aanpak bestaat. Deze worden voortdurend met elkaar afgewisseld. Wij dompelen de cursisten onder, vergroten hun kennis, laten hen reflecteren op hun eigen gedrag en leren hen de vertaalslag te maken naar hun dagelijks leven.

Wij werken samen met de volgende instellingen:

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn geregistreerde handelsmerken van Outward Bound International. Outward Bound Nederland is een stichting zonder winstoogmerk en is geregistreerd onder nummer 63491419.

Accreditering

Outward Bound International

Outward Bound Nederland maakt deel uit van Outward Bound International, de wereldwijde ledenorganisatie van 34 Outward Bound® scholen.