NEXT GENERATION CURSUS

Deze cursus is bedoeld voor de toekomstige leiders in de samenleving en het bedrijfsleven.  Mensen die alles op alles willen zetten om hun carrière succesvol op of uit te bouwen. Maar ook jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en zich nog het juiste gedrag eigen moeten maken, de juiste attitude moeten aanmeten die leidt tot succes.

NEXT GENERATION CURSUS

GEWENST GEDRAG OP WERKVLOER

Onze intensieve Next Generation cursus is bedoeld voor jongeren in het hoger onderwijs, werkzoekenden of mensen die aan het begin van hun carrière staan.  We focussen specifiek op inzetbaarheid, arbeidsethos en geven hen handvatten waarmee ze hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan houding en gedrag.

We bieden hen een gemeenschappelijke uitdaging aan waarin ze hun probleemoplossende vermogens moeten aanwenden en combineren. Daarvoor zullen ze uit hun comfortzone moeten komen, want er zijn geen smartphones waar ze zich achter kunnen verschuilen of op terug kunnen vallen. Deze aanpak werpt verrassende resultaten af: jonge mensen die bronnen in zichzelf en elkaar weten aan te boren waardoor ze veel makkelijker inzetbaar zijn en straks hun medewerkers beter weten te motiveren.

WIJ LEGGEN DE NADRUK OP ONDERSTAANDE ELEMENTEN

Werkethiek gaat over attitude, gevoel en overtuiging. Eerlijk zijn, hard werken, niet de kantjes er vanaf lopen, méér doen dan er van je gevraagd wordt, kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, toegewijd zijn. Iemand met een sterk arbeidsethos is gemotiveerd vanuit zichzelf, hij wil blijven leren en zichzelf verbeteren.

Goede medewerkers willen kwaliteit leveren, op alle aspecten van hun werk. Met minder nemen zij geen genoegen. Zij hebben een diep gevoel van zelfrespect, aandacht voor details en zijn trots op hun prestaties. Of het nu om e-mails of presentaties gaat, alles ademt professionaliteit uit.

Op tijd komen, voorbereid zijn, voortdurend kwaliteit leveren; mensen die deze zaken hoog in het vaandel hebben staan bouwen een goede reputatie op en zij zullen hun uiterste best doen deze hoog te houden.

Mensen die de kracht van het team erkennen zijn goed in het aangaan en onderhouden van relaties en steken daar veel energie in. Zij kunnen op een positieve en productieve manier met anderen samenwerken, zelfs als het mensen betreft waar zij op persoonlijk vlak minder goed mee overweg kunnen.

Altijd het juiste doen, ook als er niemand meekijkt of je in de gaten houdt. Een integer persoon neemt verantwoordelijkheid, wil zijn goede reputatie in stand houden en onderhoudt vertrouwensrelaties met klanten, collega’s en leidinggevenden.  Hij komt altijd op tijd, steelt niet, creëert geen problemen en wijst niet met een beschuldigende vinger naar anderen als er iets mis gaat.

In een constant tempo doorwerken, naar oplossingen zoeken als er problemen opduiken en pas stoppen wanneer de taak is afgerond. Mensen met deze eigenschappen zijn zeer productief en krijgen meer gedaan dan anderen.

Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bepaalt de manier waarop iemand werkt en het resultaat dat geboekt wordt. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en prestaties komen op tijd en zetten hun beste beentje voort. Als er dan onverhoopt toch iets misgaat zoeken ze naar oplossingen; niet alleen om dit ene specifieke probleem te verhelpen maar ook om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard, een bekend spreekwoord. Het kost veel tijd om het te verdienen maar nog meer om het terug te winnen na een misstap. Mensen met een hoog arbeidsethos zijn zich daar zeer van bewust.

De echte professional, ongeacht waar of voor wie hij werkt, heeft tot in detail aandacht voor werk, uiterlijk en manieren. Hij realiseert zich dat dit niet alleen iets zegt over zijn eigen imago, maar ook over dat van de organisatie waar hij voor werkt.

Voor respect geldt hetzelfde als voor vertrouwen: het moet verdiend en daarna gekoesterd worden. Respectvol omgaan met andere mensen, maar ook met andermans bezittingen is een must.

Hoe staat het met de werkethiek binnen uw organisatie?

Valt er wat te verbeteren? Wij geven u een onderbouwd advies. Mail ons of bel 06-12119655

VEELGESTELDE VRAGEN

CURSUSSEN

We willen dat onze cursisten gefocust blijven en een maximale ervaring beleven. Daarom is het gebruik van allerlei elektronische apparaten uit den boze. Camera’s zijn uiteraard toegestaan en horloges zelfs noodzakelijk.

Wij zorgen voor alle levensmiddelen en zullen uiteraard zoveel mogelijk rekening proberen te houden met dieetwensen en allergieën.

Zaken voor persoonlijk gebruik zoals bijvoorbeeld kleding en medicatie. Klik hier voor een volledig lijst.

Onze voertalen zijn Nederlands en Engels. Sommige instructeurs spreken echter ook Duits, Frans of Spaans.

DEELNAME

Outward Bound verzorgt alleen trainingen voor groepen afkomstig van scholen, universiteiten of bedrijfsleven. Individuele inschrijving is daarom niet mogelijk.

Enthousiast zijn! Verder vragen wij om een aantal formulieren zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden. U kunt deze hier vinden.

Over het algemeen vormt dat geen probleem. Onze trainers en instructeurs zijn hiervoor getraind en hebben een brede ervaring opgebouwd. Voor alle zekerheid neemt u vooraf contact met ons op zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden.

Er zijn geen toegangseisen op dit vlak. Onze cursussen kenmerken zich echter door de fysieke uitdagingen. Hoe fitter u bent, hoe beter u deze kunt aangaan en hoe meer u ervan kunt genieten.

Natuurlijk! Het is wel belangrijk om ons tijdig te benaderen in verband met de strakke planning die we hanteren. We willen namelijk ons team niet overbelasten. Soms zijn trainingen al een jaar vooruit volgeboekt. Klik hier voor ons boekingsformulier.

We hanteren geen standaardtarieven. De prijs is afhankelijk van het aantal dagen, het aantal deelnemers, de locatie, de omvang van ons team enzovoorts. Laat ons weten waar u naar op zoek bent, dan ontwerpen we een programma dat bij uw organisatie past en kunnen we u laten weten wat de kosten zijn.

VEILIGHEID

Outward Bound heeft in de afgelopen 75 jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op dit gebied. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We hanteren een strikt intern beleid en worden daarnaast elke twee jaar door ons internationale hoofdkantoor aan een extern onderzoek onderworpen.

De deelnemers dienen hun naasten te informeren dat zij niet rechtstreeks bereikbaar zijn. In geval van nood kan de familie contact opnemen met het kantoor van Outward Bound; de medewerkers zullen dan de instructeurs onmiddellijk informeren. De instructeurs zelf beschikken uiteraard over de contactgegevens van de familie van de deelnemers.

Zij doorlopen een intensief trainingsprogramma, niet alleen in Nederland maar ook op de andere Outward Bound-vestigingen. Cursussen kinderpsychologie en het behalen van diverse Eerste hulp-certificaten maken daar onder andere deel van uit. Hun kennis wordt voortdurend bijgespijkerd om te zorgen dat zij optimaal professioneel kunnen acteren. Elke Nederlandse trainer en instructeurbeschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn geregistreerde handelsmerken van Outward Bound International. Outward Bound Nederland is een stichting zonder winstoogmerk en is geregistreerd onder nummer 63491419.

Accreditering

Outward Bound International

Outward Bound Nederland maakt deel uit van Outward Bound International, de wereldwijde ledenorganisatie van 34 Outward Bound® scholen.