Bekijk hier de video over de wetenschap van karakter en karaktersterktes

Karaktersterktes worden omschreven als de capaciteiten die mensen hebben om te denken, te voelen en zich te gedragen. Meer specifiek zijn het de psychologische ingrediënten voor het tonen van deugden of menselijke goedheid. Het Value in Action-instituut (VIA) heeft een psychologische beoordelingsmaatstaf ontwikkeld om het profiel, het unieke geheel, van iemands karaktersterktes in kaart te brengen. De 24 sterktes die iedereen in meer of mindere mate bezit, worden samen de VIA Classificatie genoemd. Sommige sterktes zijn gemakkelijker en natuurlijker voor een persoon om tot uitdrukking te brengen (hun kenmerkende sterktes), andere sterktes ontstaan in bepaalde situaties waarin ze nodig zijn (fasische sterkte), en weer andere sterktes komen in mindere mate of met een lagere frequentie tot uitdrukking (mindere sterktes).

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.