Uitdagingen aangaan met een groeimindset

Tijdens onze outdoor educatiecursussen komen we regelmatig studenten tegen die erg voorzichtig en terughoudend zijn bij het uitproberen van nieuwe activiteiten en uitdagingen. Sommigen zijn niet bereid om aan een bepaalde uitdaging mee te doen, ongeacht of ze die al eerder hebben geprobeerd, en anderen geven zich gewonnen bij de minste tegenslag.

Gelukkig zijn er ook veel leerlingen die steeds nieuwe dingen willen proberen, die na een mislukking weer opkrabbelen en die strategieën vinden om vol te houden in plaats van op te geven. Wat onderscheidt deze leerlingen dan van de anderen? Wat kunnen we doen om de eerstgenoemde groep studenten te motiveren en te helpen bij het ontwikkelen van een positieve houding? We reiken o.a. de theorie over mindset aan. Tijdens onze cursussen laten we de studenten inzien hoe hun mindset van invloed is op hoe ze denken en zich gedragen in uitdagende situaties, en op de uiteindelijke resultaten die ze behalen.

Het Growth Mindset-concept van psychologe Carol Dweck is gericht op de wil om te leren, op stimulatie, motivatie, ontwikkeling en het bereiken van succes. Het is inmiddels doorgedrongen tot het reguliere gedachtegoed in de sport, het onderwijs en in de werkomgeving. Een korte samenvatting:

Studenten met een statische mindset hebben de neiging te geloven dat intelligentie en karakter louter dingen zijn waarmee ze geboren worden. Voor hen zijn het zaken die een gegeven zijn, vaststaan en niet ontwikkeld kunnen worden. Studenten met een groeimindset daarentegen begrijpen dat vaardigheden en bekwaamheden kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. Deze studenten gaan uitdagingen aan en zetten door, ze geven niet op. Mensen met een groeimindset benutten hun energie om verschillende strategieën te vinden voor het overwinnen van tegenslagen. Ze doen niet alleen meer hun best, maar zijn ook in staat om situaties op diverse manieren te bekijken en aan te pakken.

DE GROEIMINDSET TIJDENS EEN OUTWARD BOUND® CURSUS

Tijdens onze cursussen worden deelnemers met uitdagende en onbekende situaties geconfronteerd. Wij stimuleren houdingen en gedragingen die met twee denkwijzen geassocieerd worden. Deze helpen namelijk wanneer de deelnemers hun veilige omgeving van thuis, de dagelijkse routines en comfortzones verlaten. Tijdens avonturen ontdekken, testen én gebruiken ze hun persoonlijke hulpbronnen. Ze leren over de eigen reacties in uitdagende situaties. Zijn die bevorderlijk of belemmerend als het aankomt op het behalen van resultaten?

Dit nieuwe zelfbewustzijn helpt jongeren om nieuwe manieren van denken en gedrag te begrijpen en in praktijk te brengen. Ook helpt het om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In de Outward Bound® omgeving kan dit bijvoorbeeld een beslissing zijn om deel te nemen aan een uitdagende activiteit of om door te zetten tijdens een expeditie ondanks dat ze eerder wellicht dachten dat dit te moeilijk of eng was. Het aannemen van een groeimindset bij een spannende of uitdagende situatie kan ook op andere gebieden van zijn of haar leven van toepassing zijn.

Als deelnemers eenmaal weten wat een groeimindset is, kunnen we het een centrale rol laten spelen bij het vormgeven van de dag en de dagelijkse nabesprekingen. Bovendien leggen we verbanden tussen inzet enerzijds en beloning anderzijds en bepalen we welke strategieën nodig zijn om successen te boeken. Op deze manier leren de deelnemers hoe een groeimindset kan helpen bij ontwikkeling en vooruitgang.

Meer weten over de groeimindset? Bekijk deze Tedx talk van Eduardo Briceño.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.