BLOEIENDE IMPACT SESSIES™

Met onze Flourishing Impact Session™ brengen we het beste onderzoek op het gebied van positieve psychologie en onderwijs naar uw school en combineren dit met ervaringsgerichte leeractiviteiten die jongeren betrekken en inspireren tot actie.

Onze Flourishing impact sessies™

GEDENKWAARDIGE IMPACT SESSIES

Onze Flourishing Impact Sessions™ zijn zeer boeiend, relevant en interactief voor leerlingen. Onze gekwalificeerde trainers verzorgen deze sessies op uw school, en we stemmen de sessies af op uw reguliere belmomenten. Alle impactsessies maken gebruik van een leer-, actie- en reflectieproces, waarin de zes elementen van floreren worden geschetst en manieren worden ontdekt om het welzijn en de prestaties van leerlingen te verbeteren.

Elke Impact Sessie omvat:

  • VIA-assessment voor elk van uw leerlingen die hen helpt hun karakter sterke punten te identificeren;
  • Een leerzame ervaring voor uw leerlingen, op uw school verzorgd door gekwalificeerde Outward Bound trainers;
  • Een kwalitatief follow-up lesplan om ervoor te zorgen dat de leerervaringen een blijvend effect hebben.
Outward Bound Nederland Dynamiek 3

leerresultaten

Wij helpen uw leerlingen om manieren te ontdekken om het VLIEGTUIGEN op school te verbeteren

ZES ELEMENTEN VAN FLOREREN

Om het opbloeien van leerlingen te bevorderen, gebruiken we de volgende zes bouwstenen die opbloeien mogelijk maken:

  • Positieve emoties koesteren: hiermee bedoelen we het creëren van oprechte positiviteit om de veerkracht op te krikken.

  • Betrokkenheid opbouwen: het regelmatig ontwikkelen van de sterke punten; de dingen waar we goed in zijn en die we graag doen.

  • Investeren in relaties: hierbij gaat het om het creëren van authentieke en stimulerende verbindingen met anderen.

  • Betekenis bevorderen: een gevoel van verbondenheid met iets groters dan onszelf ervaren.

  • Prestaties verhogen: het geloof en het vermogen om de dingen te doen die voor ons het belangrijkst zijn.

  • Gezondheid verbeteren: dit gaat om het aanleren van gewoonten die de lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeteren.

Door deel te nemen aan één van onze bloeiende impact sessies, ontdekken studenten manieren om te bloeien op school, thuis en in hun leven.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.