SERIOUS FUN℠ Zomerkamp

Met ons Serious Fun℠ zomerkamp bieden wij ernstig zieke kinderen in de leeftijd van 8 – 17 jaar een spectaculaire zomerkampervaring! Dit doen wij in nauwe samenwerking met kinderziekenhuizen, ouders, patiëntenorganisaties en het kind zelf. Wij bieden plezier in een veilige en ondersteunende omgeving en verlenen hoogwaardige medische zorg.

VOOR LEEFTIJD 8 - 17 | DUUR 6 DAGEN

Waar kinderen weer kind kunnen zijn

Kinderen met ernstige gezondheidsproblemen missen vaak de kans om deel te nemen aan de alledaagse activiteiten die hun vriendjes en leeftijdsgenootjes wel meemaken. Dit kan leiden tot isolement, een slecht gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen - allemaal factoren die een belemmering kunnen vormen voor hun groei en ontwikkeling.

De Outward Bound's Serious Fun℠ zomerkampen brengen een positieve verandering teweeg. We streven ernaar dat elke kampeerder naar huis gaat met zelfvertrouwen, een nieuw gevoel van ambitie en een beter begrip van zijn of haar capaciteiten.

Deelnemers kunnen verzekerd zijn van een medisch veilige omgeving. Ons team van vrijwilligers, waaronder artsen, paramedici en verpleegkundigen, is altijd aanwezig voor de volledige ondersteuning van onze kampeerders.

Koken2

Wij werken samen met:

De Serious Fun℠ ervaring

Het Serious Fun℠ programma van Outward Bound® Nederland maakt jongeren die gezondheidsuitdagingen ervaren bewust van hun ongelooflijke capaciteiten en talenten, en helpt hen deze toe te passen. Dit doen wij met behulp van ons 4-stappenmodel, gebaseerd op Uitdaging, Succes, Reflectie en Ontdekking.

Kano6

UITDAGING

Uitdaging is voor iedereen anders. Samen met onze kampeerders onderzoeken we waar er ruimte is om te 'stretchen'. Kampeerders kiezen hun niveau van uitdaging, wij noemen dit 'uitdaging naar keuze'. Door kampeerders de verantwoordelijkheid te geven om hun eigen beslissingen te nemen, kunnen ze in hun eigen tempo vooruitgang boeken. Op de eerste avond leren we onze kampeerders kennen; hun doelen en hun comfortniveau, zodat we ze kunnen steunen en aanmoedigen. We breken de uitdagingen op in behapbare stukken en bouwen ze op maat weer op, zodat geen enkele taak te ontmoedigend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat elke kampeerder slaagt.
Kano6
Schoonmaken van het strand

SUCCES

Iedereen wil succes ervaren. Succes geeft ons een boost en zorgt ervoor dat we nog meer willen bereiken. Outward Bound® zorgt ervoor dat uw kind succes ervaart in een veilige, leuke, positieve en ondersteunende omgeving. Wij begeleiden en moedigen uw kind aan om uitdagingen aan te gaan. Ons krachtige hulpmiddel 'Specific Positive Labelling' benadrukt individuele en groepssuccessen tijdens het kamp en zorgt ervoor dat een kampeerder ziet en voelt wat hij of zij bereikt heeft.
Schoonmaken van het strand
Kampvuur

REFLECTIE

Te midden van alle actie en avonturen, is het voor de kampeerders ook belangrijk om af en toe even stil te staan bij hun ervaringen en geweldige prestaties. Daarom hebben we 'Reflectie'-momenten ingebouwd. We beginnen elke activiteit met een inleiding en eindigen met een nabespreking. De nabespreking vergemakkelijkt de reflectie en benadrukt de positieve verandering na de sessie. Een van de meest krachtige momenten op kamp is het kampvuurgesprek aan het eind van elke dag, dat ook de reflectie ondersteunt. Tijdens deze gesprekken praten de kampeerders over hun successen en bekrachtigen onze trainers hun prestaties.
Kampvuur
Koken1

ONTDEKKEN

Ontdekken is wanneer uw kind zich realiseert dat zijn of haar kwaliteiten en karaktersterktes echt deel zijn van hun persoonlijkheid. Dat ze eigenschappen bezitten waarop ze te allen tijde een beroep kunnen doen, waar en wanneer dat nodig is, ongeacht de omstandigheden. Ze zien bewust of onbewust in dat ze geen klimmuur nodig hebben om dapper te zijn, dat ze geen kamer vol knutselmateriaal nodig hebben om te weten dat ze creatief kunnen zijn; ze zijn al dapper en creatief. Kampeerders ontdekken hoe ze hun unieke kwaliteiten kunnen inzetten en benutten, in welke situatie dan ook. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde; ze ontdekken dat ze alleen maar zichzelf hoeven te zijn.
Koken1

This is Serious Fun℠

Wilt u meer weten over onze Serious Fun℠ zomerkampen?

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.