Sterke punten coaching

Sterke punten coaching

Onze een-op-een coaching is erop gericht u te helpen een dieper inzicht te krijgen in uw sterke kanten en die kennis te gebruiken voor professionele en persoonlijke groei en welzijn.

Sterke punten coaching

PERSOONLIJKE groei, ondersteund door de natuur

Karakter sterke punten bewustwording, exploratie en gebruik kan een essentiële rol spelen bij het stimuleren van geluk, het versterken van relaties, het bereiken van doelen, het verbeteren van werk betrokkenheid, het verhogen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, of het zoeken naar een diepere betekenis in het leven.

Onze 1-op-1 coaching is positief gericht, cliëntgericht, bekrachtigend, stimulerend en praktisch. Cliënten zullen samenwerken met een Outward Bound coach om inzicht te krijgen in iemands karakter sterke punten en leren hoe deze te gebruiken in uitdagende situaties om de veerkracht, het welzijn en de prestaties van de cliënt te verhogen.

Onze Strengths Coaching omvat:

  • Zes sessies van 90 - 120 minuten;
  • VIA-assessment en gepersonaliseerd rapport dat de cliënt helpt om zijn karakter sterke punten te identificeren;
  • De sessies vinden plaats in een inspirerende buitenomgeving, al wandelend;
  • Een ontwikkelingsplan van hoge kwaliteit voor de follow-up om ervoor te zorgen dat de coachingsessies een blijvend effect hebben.
Solo1

Coaching resultaten

Wij helpen onze coachende cliënten manieren te ontdekken om hun welzijn te verbeteren en zich te ontplooien

ZES ELEMENTEN VAN WELZIJN

Om het welzijn van werknemers te verhogen, gebruiken we de volgende zes bouwstenen die floreren mogelijk maken:

  • Positieve Emoties: hiermee bedoelen we het creëren van oprechte positiviteit om de veerkracht op te krikken.

  • Bevlogenheid: het regelmatig ontwikkelen van de sterke punten; de dingen waar we goed in zijn en die we graag doen.

  • Relaties: hierbij gaat het om het creëren van authentieke en stimulerende verbindingen met anderen.

  • Betekenis: een gevoel van verbondenheid met iets groters dan onszelf ervaren.

  • Prestatie: het geloof en het vermogen om de dingen te doen die voor ons het belangrijkst zijn.

  • Gezondheid: dit gaat om het aanleren van gewoonten die de lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeteren.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.