Kurt Hahn: VIJF PIJLERS

In een tijd van ongekende onzekerheid hebben we allemaal - meer dan ooit - moed, vriendelijkheid en medeleven nodig. Daarom willen we graag de filosofie van een van onze oprichters met u te delen. Kurt Hahn was een pedagoog wiens ‘Vijf Zuilen’ vandaag de dag net zo relevant zijn als toen hij in 1941, in het midden van de tweede wereldoorlog-chaos, Outward Bound® creëerde. Zijn 5 pijlers zijn:

  • Een ondernemende nieuwsgierigheid
  • Een onvermoeibare geest
  • Vasthoudendheid in het streven
  • Bereidheid tot verstandige zelfverloochening
  • En bovenal, compassie

Dit zijn over het algemeen geen kreten die we dagelijks gebruiken. Maar bij Outward Bound® baseren we onze aanpak nog altijd op de 5 pijlers van Hahn. Bij ons leren jongeren over deze kwaliteiten en hoe ze deze kunnen gebruiken in de echte wereld. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk?

ONDERNEMENDE NIEUWSGIERIGHEID

Dit gaat over creativiteit, vindingrijkheid en kritisch denken. Over het openstaan voor het leren van nieuwe dingen en jezelf afvragen: 'waarom?'

ONVERMOEIBARE GEEST

Dit vertaalt zich letterlijk in 'niet vermoeid kunnen zijn'. Als dingen niet helemaal volgens plan verlopen en je met tegenslagen te maken krijgt, is het juist belangrijk om de balans op te maken en het opnieuw te proberen. Deze pijler raakt de kern van wat het betekent om veerkrachtig te zijn.

VASTHOUDENDHEID IN STREVEN

Ook deze pijler is gekoppeld aan veerkracht. Het gaat om het vasthouden aan en afronden van een taak, zelfs als het echt moeilijk is. Dat je ijverig bent, uitdagingen overwint en zelfevaluatie toepast. Vasthoudend zijn helpt om zelfvertrouwen op te bouwen en onafhankelijkheid te creëren.

BEREIDHEID TOT VERSTANDIGE ZELFVERLOOCHENING

In de huidige wereld van onmiddellijke bevrediging en zelfpromotie gaat het erom ons eigen belang achter de behoeften van anderen te stellen om een doel te bereiken. We zijn ons bewust van onszelf en de mensen om ons heen, we communiceren effectief om elkaars behoeften te begrijpen en we profiteren van elkaars sterke punten. Het gaat ook om zelfregulering: het beheersen van onze emoties en gedragingen en het kunnen focussen op langetermijndoelstellingen zonder te bezwijken voor afleidingen.

COMPASSIE

Voor Hahn de belangrijkste pijler en voor ons ook. Dit duidt op het vermogen om jezelf te kunnen verplaatsen in een ander en op het tonen van medeleven. Je bekommert je om het lijden van anderen en je ziet gemeenschappelijkheid en verbondenheid boven het verschil. Maar het verwijst ook naar zelfcompassie; het inzien van je eigen waarde en het ontwikkelen van zelfacceptatie. Alleen dan kun je je volledige potentieel bereiken.

Hahn heeft dan misschien geen woorden gehanteerd die we tegenwoordig gebruiken, maar hij wist waar hij het over had. Vandaag de dag is zijn visie en filosofie nog net zo relevant als in 1941, toen Outward Bound® begon.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.