Positieve educatie

Positieve educatie is diep verankerd in de manier waarop wij contact leggen en omgaan met onze leerlingen. Wij streven naar een veilige, ondersteunende en positieve leeromgeving waarin floreren centraal staat.

Positieve Educatie

Focus op bloei en ontplooiing

Bij Outward Bound Nederland passen we de wetenschap van karaktersterktes en menselijke bloei toe op onze praktijk van lesgeven en leren. Deze op onderzoek gebaseerde benadering is uniek in outdooronderwijs. Het verbeteren van levensvaardigheden door de lens van karaktersterktes helpt onze studenten om hun betrokkenheid in het leven te versterken en positieve en gezonde relaties te creëren. Met onze aanpak vergoten ze hun prestaties, verbeteren ze hun fysieke en mentale gezondheid en zijn ze in staat hun leven meer betekenis te geven.

Positieve Educatie

ONS MODEL UITGELEGD

Floreren

De kern van het positieve educatie-model van Outward Bound® Nederland is de middelste cirkel met daarin het woord ‘flourish’ (floreren). Floreren verwijst naar de ervaring dat het leven goed gaat wanneer we ons goed voelen en effectief functioneren. Dit is het gewenste resultaat voor onze deelnemers.

KARAKTERSTERKTES

Vanuit de term ‘floreren’ verplaatsen we ons naar de ring van karaktersterktes. Deze ring focust op het ontwikkelen van inzicht in de eigen karaktersterktes. Vervolgens leren de deelnemers hoe ze deze sterktes kunnen gebruiken en inzetten in uitdagende omstandigheden om de eigen weerbaarheid, het welzijn en prestaties te vergroten.

ZES ELEMENTEN VAN WELZIJN

Ons positieve educatie-model bestaat uit zes gerelateerde domeinen die geworteld zijn in de wetenschap van de positieve psychologie. Hieronder leggen we uit hoe onze Outward Bound trainers en coaches dit toepassen en zodoende zorgen voor een positieve ervaring voor de deelnemers.

Positieve emoties

De Outward Bound® trainer streeft ernaar om bij de deelnemers positieve emoties op te wekken door het creëren van plezier, voldoening en betrokkenheid in het leren en het aangaan van betekenisvolle relaties. Ook wordt het groepsgevoel gestimuleerd.

Betrokkenheid

De Outward Bound® trainer streeft naar betrokkenheid bij de deelnemers door ze te helpen om de relevantie van de outdooractiviteiten voor hun dagelijks leven in te zien. Taken krijgen betekenis en worden begrijpelijk en relevant gemaakt. Positieve betrokkenheid wordt verder bevorderd door deelnemers eigenaarschap te geven en ze aan te moedigen om mee te denken over de ontwikkeling van de outdooractiviteiten.

Investeren in relaties

De Outward Bound® trainer streeft ernaar een vertrouwelijke en productieve relatie te ontwikkelen tussen deelnemer en trainer, en tussen de groepsleden onderling. Dit gebeurt door middel van dialoog en een aanpak die gebaseerd is op waarderend onderzoek (appreciative inquiry).

Betekenis

The Outward Bound trainer aims to create a sense of purpose by ensuring that the activities have meaning for the participants; it should not be a chore. Tasks and activities have meaning when the learning is understandable and relevant to the core concepts of the activities and the programme’s goals.

Voldoening

The Outward Bound trainer aims to promote a sense of achievement by creating an appropriate level of challenge in the activities that stretches the participants but allows them to succeed by using their skills and other group members’ contribution. Successful outcomes are always satisfying and motivate the participants.

Goede gezondheid

De Outward Bound® trainer streeft ernaar duurzame gewoontes bij deelnemers te ontwikkelen voor een optimale fysieke en mentale gezondheid. De jongeren leren gezond en verantwoord gedrag aan: genoeg lichaamsbeweging, gezond eten en voldoende slaap.

karaktersterktes 

DE WETENSCHAP VAN KARAKTERSTERKTES

Karaktersterktes zijn de positieve aspecten van iemands persoonlijkheid die van invloed zijn op hoe iemand denkt, zich voelt en gedraagt. Wetenschappers hebben 24 unieke karaktersterktes geïdentificeerd die we allemaal in meer of mindere mate bezitten. Ze vallen onder zes hoofddeugden: matigheid, menselijkheid, moed, rechtvaardigheid, transcendentie en wijsheid & kennis. Voordat deelnemers aan een Outward Bound® cursus beginnen, doen ze de VIA Karakter Sterkte Enquête. Deze meet de 24 karaktersterktes en stelt het unieke karakterprofiel van iemands persoonlijkheid vast. Zodra deelnemers zich bewust zijn van hun sterke karaktereigenschappen, is het leren toepassen van die eigenschappen de volgende stap. In onze cursussen verkennen we verschillende manieren om gebruik te maken van iemands karaktersterktes wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met moeilijke of uitdagende omstandigheden. Op deze manier dragen we bij aan het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, en ervaren de deelnemers meer levensgeluk en welzijn. Bekijk hieronder de volledige lijst met karaktersterktes, lees onder welke hoofddeugd ze vallen en leer meer over elk van deze sterktes.

Waardering
Transcendentie

Waardering is het vermogen om de mooie en/of uitstekende dingen in de wereld om je heen op te merken en ervan te genieten. Je waardeert diverse zaken zoals de fysieke omgeving, iemands deugden of competenties of een interessant stukje kennis.

Dapperheid
Moed

Dapperheid of moed beschrijft de bereidheid om de confrontatie met moeilijke of bedreigende situaties aan te gaan. Je neemt de tijd om de eventuele risico's te erkennen en te evalueren. Je probeert het beste resultaat te halen terwijl je de baas blijft over mogelijke angstgevoelens.

Creativiteit
Wijsheid & kennis

Creativiteit beschrijft de voorkeur voor het produceren van nieuwe ideeën en het uitvoeren van origineel gedrag. Je bent goed in het genereren van nieuwigheid en je bent in staat deze kracht toe te passen op manieren die goed en nuttig zijn voor jezelf en anderen.

Nieuwsgierigheid
Wijsheid & kennis

Nieuwsgierigheid staat voor honger naar kennis. Je wilt voortdurend meer leren door je te verdiepen in nog onbekende informatie en door nieuwe ervaringen op te doen. Wanneer je iets kunt leren of deel kunt nemen aan iets nieuws, dan onderneem je actie om dit voor elkaar te krijgen.

Billijkheid
Rechtvaardigheid

Billijkheid verwijst naar het sterke gevoel wat volgens jou juist is en het verlangen naar deze overtuigingen te handelen. Je geeft veel om anderen en bent goed in het begrijpen van de standpunten van anderen.

Vergevingsgezindheid
Matigheid

Vergevingsgezindheid duidt op je voorkeur om verder te gaan na een misstap en je verlangen om het weer goed te maken met de persoon die je onrecht heeft aangedaan. Wanneer je vergeving toont, zul je na een incident van onrechtvaardigheid niet negatief willen reageren, maar juist een harmonieuze relatie met de overtreder willen cultiveren en in stand houden.

Dankbaarheid
Transcendentie

Dankbaarheid is je vermogen om dankbaar te zijn voor de goede dingen in je leven. Je bent in staat om de positieve dingen die je overkomen of gegeven worden op te merken en te waarderen. Bovendien ben je je ervan bewust dat deze dingen mogelijk zijn gemaakt door iets of iemand buiten jezelf en dus kun je aan deze bron makkelijk je dank betuigen.

Eerlijkheid
Menselijkheid

Eerlijkheid beschrijft het vermogen om authentiek te zijn naar jezelf en naar anderen toe. Hierdoor handel en spreek je op een manier die weergeeft wat je werkelijk denkt, gelooft en voelt. Je weet wat je waarden zijn en leeft daarnaar. Je verloochent deze waarden niet omwille van populariteit.

Hoop
Transcendentie

Door hoopvol te zijn, ben je in staat om aandacht te schenken aan wat voorbij het hier-en-nu ligt. Je hebt doelen voor de toekomst en je gelooft dat je ze zult bereiken als je gedrag in lijn ligt met het bereiken van deze doelen. Voor jou is het glas meestal halfvol, waardoor je je positieve resultaten kunt voorstellen en plannen kunt wijzigen als tegenslagen in de weg staan.

Bescheidenheid
Matigheid

Bescheidenheid verwijst naar het vermogen om jezelf accuraat waar te nemen en te evalueren, inclusief je sterke punten, prestaties, zwakheden en fouten. Je plaatst jezelf binnen het 'grotere geheel' van de wereld en je presenteert jezelf aan anderen in overeenstemming met wie je werkelijk bent. Je ziet de waarde in alle goede dingen, zelfs als ze buiten jou liggen.

Humor
Transcendentie

Humor beschrijft het vermogen om de 'lichtere kant' van zaken in te zien en te waarderen, ongeacht of je wordt geconfronteerd met een moeilijkere omstandigheid of een gewone dagelijkse situatie. Je lacht graag en je geniet ervan om ook bij de mensen om je heen een lach op te wekken.

Oordeelsvermogen
Wijsheid & kennis

Met oordeelsvermogen ben je in staat om je eigen persoonlijke veronderstellingen in twijfel te trekken en alternatieve verklaringen te overwegen voordat je een conclusie trekt. Je bekijkt dingen vanuit verschillende invalshoeken en evalueert de verschillende opties die beschikbaar zijn. Hierdoor ben je zeer flexibel in uw overtuigingen en meningen wanneer zich nieuw bewijs aandient.

Vriendelijkheid
Menselijkheid

Vriendelijkheid verwijst naar de bereidheid en het enthousiasme waarmee je dingen doet voor andere mensen, of ze nu dicht bij je staan of wat verder van je af. Je bent vrijgevig voor anderen in hun belang. Je gelooft dat mensen vriendelijkheid verdienen en je zoekt geen persoonlijk voordeel wanneer je in anderen investeert.

Leiderschap
Rechtvaardigheid

Leiderschap beschrijft het vermogen om anderen te organiseren en aan te moedigen om ze te helpen de groepsdoelen te bereiken. Je helpt de groep om de beste weg te vinden en je bent in staat om de eenheid en samenhang van het team te behouden. Je inspireert anderen om een stapje verder te gaan en je maakt contact met elk lid van het team.

Liefde
Menselijkheid

Als je liefdevol bent, koester en waardeer je de relaties die je met anderen hebt. Afhankelijk van de aard van de relatie - of het nu een familielid, vriend, romantische partner, baas of collega is - neemt liefde verschillende vormen van expressie aan. Je hecht de meeste waarde aan relaties waarbij sprake is van wederkerigheid en nabijheid, waarbij je het gevoel hebt dat je zowel liefde kunt geven als ontvangen.

Leergierigheid
Wijsheid & kennis

Leergierigheid verwijst naar de bereidheid die om kennis of vaardigheden te verwerven. Het gaat hierbij ook om het plezier dat je daarbij beleeft en het vertrouwen dat je voelt om bepaalde leerresultaten te bereiken. Blijkt een taak lastig of ervaar je een mislukking, dan kun je je zoektocht naar meer kennis volhouden omdat je leert omwille van het leren.

Doorzettingsvermogen
Menselijkheid

Doorzettingsvermogen beschrijft het vermogen om zelfopgelegde taken vol te houden. Uitdagingen, ontmoedigen of belemmeringen weerhouden je er niet van om je doelen na te blijven streven. Je bent goed in dingen voor elkaar krijgen en je beleeft plezier aan het bereiken van je doelen.

Perspectief
Wijsheid & kennis

Perspectief duidt op het vermogen om situaties te bekijken op een manier die zinvol is voor jou en de mensen met je dezelfde standpunten deelt. Je kunt een situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken, waardoor anderen jouw inzichten waarderen en ze vaak om raad zullen vragen.

Bedachtzaamheid
Matigheid

Bedachtzaamheid staat voor het denken en handelen op manieren die het bereiken van je toekomstige aspiraties en langetermijndoelen bevorderen. Je denkt na over en hecht waarde aan de toekomst en je maakt graag plannen voor wat in het verschiet ligt. Je stemt je gedrag en beslissingen in het heden af op de doelen in de toekomst.

Zelfbeheersing
Matigheid

Met zelfbeheersing blijf je de baas over wat je denkt en voelt, en welke acties je onderneemt. Je leeft op een gedisciplineerde manier om de verschillende doelen te bereiken die je voor jezelf hebt. Afhankelijk van wat de situatie vraagt, heb je het vermogen om je impulsen te overrulen, maar kun je ook aanpassingshandelingen genereren die tegen je eerste neigingen ingaan.

Sociale Intelligentie
Menselijkheid

Je sociale intelligentie verwijst naar het vermogen om de emoties en bedoelingen van zowel jezelf als anderen gemakkelijk op te merken en te begrijpen. Bovendien ben je in staat deze informatie te gebruiken om effectief door je sociale wereld te navigeren en je eigen emoties en gedrag te reguleren.

Spiritualiteit
Transcendentie

Je spiritualiteit verwijst naar de sterke overtuigingen die je hebt over het grotere doel van het universum en je begrip van je eigen plek in de wereld. Deze overtuigingen beïnvloeden jouw gevoel van betekenis en doel in het leven.

Teamwerk
Rechtvaardigheid

Teamwerk doelt op het gevoel van verbondenheid en inzet voor een team of een groter goed. Je bent loyaal aan de teams waar je deel van uitmaakt, je levert altijd een eerlijke bijdrage aan het groepsverband en je helpt je team de beste resultaten te bereiken.

Geestdrift
Menselijkheid

Geestdrift beschrijft het gevoel van enthousiasme en kracht dat je ervaart bij het ondernemen van een activiteit. Je bent in staat om optimaal te functioneren en je hebt een sterk gevoel dat je leeft. Je investeert volledig in je ervaringen en omarmt alle reizen die het leven met je maakt.

Onderwijs in de ruimste zin van het woord gaat niet alleen over het aanbieden van een curriculum. Het gaat er ook om dat jonge mensen de kans te krijgen hun levensvaardigheden te vergroten. Het gaat over het ontwikkelen van karakter. Over het stimuleren van weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En, minstens zo belangrijk, het gaat om het plezier, het enthousiasme en de spanning die erbij komt kijken wanneer je de echte wereld instapt. Onze manier van leren bereidt jongeren voor op al die onzekerheid, verwondering, uitdaging en vreugde. Met Outward Bound® kun je het leven aan.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.